मेरो इच्छाले श्रीमानको खुट्टा ढोगें, गल्ती गरेको भए झापड हान्नुस : एलिजा गौतम