अमेरिका र दाहाल सम्बन्ध चिसिदै देखावटी की वास्तविकता ?