पाल्पामा ट्युबवेल गाड्ने क्रममा जमीनबाट यसरी निस्कियो ग्यास