गणतन्त्रकै दिन जनतालाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको सास्ती,जनताले सिटी बजाएर गरे बिरोध हेर्नुस